Wij hebben vacatures open staan! 

 

 • Start
 • Certificaten
 • CO2 prestatieladder

CO2 prestatieladder

 

 


In 2011 is de Van Beek Infra Groep van start gegaan met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ofwel duurzaam ondernemen. Een bedrijf dat duurzaam onderneemt neemt zijn verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

De Van Beek Infra Groep wil bijdragen aan een duurzame maatschappij. Hiervoor neemt de Van Beek Infra Groep deel aan het programma Duurzaam Ondernemen van Stimular. Met behulp van dit programma hebben we de milieubarometer ingevuld om de milieukosten en de milieubelasting in kaart te brengen. Hierop volgend hebben wij acties opgesteld om de milieubelasting van Van Beek Infra Groep terug te dringen.

Download ons Co2 Certificaat

 

 Downloads CO2 documentatie:

 Plan van aanpak 2023
 Energie Actie en Meetplan 2023
 Energiebeoordeling 2023
Co2 Rapportage 1e helft 2022
Co2 Rapport 2022
 Co2 Rapportage 1e helft 2023

 Initiatief Bouwend Nederland

 Initiatief NL Mobility

 Wij stimuleren onze medewerkers te stoppen met roken. Zij krijgen de mogelijkheid in 2022 te stoppen via https://www.rookstopcentrum.nl/

 Wij werken sinds 2022 samen met NL Mobility voor het plaatsen van laadpalen in Nederland om zo bij te dragen aan Co2 reductie in Nederland. 

 • Aboma
 • RvA
 • Vca
 • Brl9334
 • BouwendNederland
 • Milieubarometer
 • SBB
 • LOGOCo2