Wij hebben vacatures open staan.
 • Start
 • Certificaten
 • CO2 prestatieladder

CO2 prestatieladder


In 2011 is de Van Beek Infra Groep van start gegaan met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ofwel duurzaam ondernemen. Een bedrijf dat duurzaam onderneemt neemt zijn verantwoordelijkheid voor mens en milieu.

De Van Beek Infra Groep wil bijdragen aan een duurzame maatschappij. Hiervoor neemt de Van Beek Infra Groep deel aan het programma Duurzaam Ondernemen van Stimular. Met behulp van dit programma hebben we de milieubarometer ingevuld om de milieukosten en de milieubelasting in kaart te brengen. Hierop volgend hebben wij acties opgesteld om de milieubelasting van Van Beek Infra Groep terug te dringen. Deze acties zijn in 2012 en 2013 uitgevoerd en uitgebreid om zo bij te dragen aan een duurzame maatschappij. Na een aantal jaren van voorbereiden en analyseren voldoet de Van Beek Infra Groep sinds oktober 2015 aan niveau 5 van het handboek CO2 Prestatieladder. Geldig van 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2018.

Download ons CO2 prestatieladder certificaat

 

 Downloads CO2 documentatie:

Co2 Rapportage 1e helft 2017
Co2 Rapportage 2016

Plan van aanpak 2017

Energiebeoordeling CO2 reductie

Maatregellijst 2016

 Communicatiebericht VMS 2017

 

 

 

 

 

 

 

 • Aboma
 • RvA
 • Vca
 • Brl9334
 • Sbib
 • BouwendNederland
 • Ambachtelijkeonderneming
 • Vms
 • Co2prestatieladder
 • Milieubarometer
 • SBB