Wij hebben vacatures open staan! 

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 Sinds de oprichting in 2011 heeft Van Beek Infra Groep B.V. zich toegewijd aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ons MVO-beleid is gebaseerd op de drie pijlers van people, planet en profit (Triple P), en we streven ernaar om voorop te lopen op het gebied van duurzame innovaties en ondernemerschap, met een gezonde balans tussen mens, milieu en bedrijfswinst. Bij de uitvoering van ons MVO-beleid staan de kernbegrippen people, planet en profit centraal. MVO is voor ons geen einddoel, maar een continu proces dat verweven is in al onze bedrijfsprocessen. Bij het nemen van beslissingen houden we rekening met de belangen van alle betrokken stakeholders.

Planet
Duurzaamheid (Planet) is een belangrijke verantwoordelijkheid die we bij Van Beek Infra Groep B.V. hoog in het vaandel dragen. We streven ernaar om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie en grondstoffen, en om de CO2-uitstoot te minimaliseren. Als bewijs van onze inzet zijn we sinds 31 maart 2014 gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. We blijven voortdurend werken aan het verminderen van onze CO2-uitstoot, zowel binnen onze organisatie als bij onze projecten. Jaarlijks stellen we een CO2-footprint op om inzicht te krijgen in onze eigen uitstoot.
Naast het verminderen van CO2-uitstoot, zijn we ook bezig met de duurzaamheid van onze projecten. We adviseren over de levensduur van de producten die we leveren en het benodigde onderhoud na de voltooiing van het project. Bovendien wordt ons afval in de meeste gevallen opgehaald door CO2-gecertificeerde afvalverwerkers die zich richten op het verminderen van de CO2-uitstoot en het recyclen van ons afval.

People
Bij Van Beek Infra Groep B.V. geloven we in Social Return on Investment (SROI) als een middel om de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten (People). Bij aanbestedingen besteden we 5% van de loonsom aan SROI. Opdrachtgevers hebben de mogelijkheid om dit percentage of de EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) aan te passen naar hun eigen wensen voor de betreffende aanbesteding. Afhankelijk van de omvang van het project bekijken we de mogelijkheden op het gebied van Social Return.

Profit
Binnen ons streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen is winstgevendheid essentieel om als bedrijf te kunnen blijven groeien. Hierbij staat de kwaliteit van onze geleverde producten centraal. Van Beek Infra Groep B.V. is in het bezit van het BRL 9334-certificaat, een beoordelingsrichtlijn die de kwaliteit van onze organisatie en werkzaamheden waarborgt door middel van registraties en controles. Enkele belangrijke richtlijnen van BRL 9334 die de kwaliteit waarborgen, zijn:

 •   Voor elk project dient minimaal 60% van onze stratenmakers, inclusief onderaannemers, gediplomeerd te zijn.
 •    Vóór aanvang van het werk worden alle relevante gegevens, zoals bodemopbouw, kabel- en leidingsinformatie, sonderingsgegevens en verkeerssituatie, verzameld en beoordeeld.
 •   Onze uitvoerders voeren regelmatig controles uit op basis van onder andere verdichting en maatvoering.
 •   Klachten worden geregistreerd en adequaat afgehandeld.

Naast deze richtlijnen zijn er nog vele andere voorwaarden waaraan we moeten voldoen om het BRL 9334-certificaat te behouden. De kwaliteit wordt gewaarborgd door middel van vier onverwachte externe audits, waarbij het werk ter plaatse wordt beoordeeld, en door interne registraties van alle richtlijnen te controleren.

People
Bij Van Beek Infra Groep B.V. streven we naar gezonde medewerkers, veilige werkplekken en ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Mechanisatie, het verminderen van fysieke belasting, opleiding en scholing staan daarbij centraal als belangrijke speerpunten. Om de gezondheid van onze medewerkers te waarborgen, stimuleren wij periodieke arbeidsgezondheidsonderzoeken (PAGO). Hiermee wordt de fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers onderzocht. Indien uit het onderzoek blijkt dat zij hun huidige werk niet meer kunnen uitvoeren, wordt er in overleg gezocht naar passende vervangende werkzaamheden. 

Van Beek Infra Groep B.V. is erkend als leerbedrijf bij Fundeon en biedt stageplaatsen en leerplekken aan. Dit doen we om het ambacht van de stratenmaker te behouden en ervoor te zorgen dat er voldoende vakkrachten beschikbaar zijn in de toekomst. Bovendien stimuleren we loopbaan- en persoonlijke ontwikkelingen, zodat onze medewerkers de mogelijkheid hebben om zowel binnen als buiten hun eigen functie door te groeien. 

 

 • Aboma
 • RvA
 • Vca
 • Brl9334
 • BouwendNederland
 • Milieubarometer
 • SBB
 • LOGOCo2