• Steenbergen
 • Etten-Leur
 • Rozenburg
 • Den Haag2
 • Stapmolen
 • Arboretum
 • Rdam Speeltuin
 • RSC Breda
 • Inrit Provincie Noord-Brabant
 • Beek1
 • Rotterdam
 • Rotterdam
 • Steenbergen
 • Etten-Leur3
 • Kade Roosendaal
 • Strevelseplein
 • IMG 0603
     

 

 

 

           

Één team, één taak!

Van Beek Infra Groep is een bedrijf dat zich al meer dan dertig jaar bezig houdt met het aanleggen, reconstrueren en herstraten van wegen en pleinen. In de loop der jaren heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in alle vormen van bestrating. Met een vakkundig opgeleid team van 30 medewerkers en een uitgebreid wagenpark in eigen beheer realiseren wij verschillende projecten met betrekking tot bestratingen, rioleringen en grondwerk.

 • Steenbergen
 • Etten-Leur
 • Rozenburg
 • Den Haag2
 • Stapmolen
 • Arboretum
 • Rdam Speeltuin
 • RSC Breda
 • Inrit Provincie Noord-Brabant
 • Beek1
 • Rotterdam
 • Rotterdam
 • Steenbergen
 • Etten-Leur3
 • Kade Roosendaal
 • Strevelseplein
 • IMG 0603

 Bestrating

Voor elementverhardingen verricht Van Beek Infra Groep onder andere de volgende werkzaamheden: 

 • Winkelgebieden
 • Parkeerplaatsen
 • Wegen
 • Kilometer zones
 • Woonrijp maken                                                     
 • Oude stadskernen
 • Sierbestrating
 • Talud bestrating

Riolering en grondwerk

Met betrekking tot grondwerkzaamheden (cultuurtechnisch en civieltechnisch) hebben wij tevens een brede ervaring. We hebben onder andere de volgende projecten uitgevoerd:

 • Aanleg rioleringen en persleidingen
 • Bouwrijp maken van gebieden
 • Uitgraven van watergangen
 • Uitkisten van bouwputten
 • Cunetten graven
 • Waterbergingssystemen die het riool ontlasten

Voor alle projecten streven wij naar een efficiënte en effectieve werkmethode. Een werkmethode waarbij de omliggende bewoners en ondernemers zo min mogelijk overlast ervaren. Inmiddels heeft Van Beek Infra Groep B.V. een goede relatie opgebouwd met diverse opdrachtgevers.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u hier contact met ons opnemen. (Klik hier om contact op te nemen)

 • Aboma
 • RvA
 • Vca
 • Brl9334
 • Sbib
 • BouwendNederland
 • Ambachtelijkeonderneming
 • Vms
 • Co2prestatieladder
 • Milieubarometer
 • SBB