Wij hebben vacatures open staan! 

 

Kabels & Leidingen

Laag- en middenspanning

Bij de aanleg van laag- en middenspanningskabels speelt Van Beek Infra Groep B.V. een grote rol in het waarborgen van veilige en betrouwbare elektriciteitsvoorzieningen. Het leggen van laag- en middenspanningskabels gaat niet alleen om het verbinden van punten, maar om het creëren van een betere infrastructuur die geschikt is voor de groeiende behoeften van de samenleving.

Laagspanningskabels
Laagspanningskabels worden gebruikt voor het transporteren van elektriciteit op lage spanningen, meestal tot maximaal 1.000 volt. Deze type kabels worden voornamelijk gebruikt in commerciële en industriële omgevingen zoals het leveren aan huizen, kantoren en winkels. De kabels worden ingezet om elektriciteit te transporteren over korte afstanden.

Middenspanningskabels
Middenspanningskabels worden gebruikt voor het transporteren van elektriciteit op de hogere spanningsniveau, meestal tussen de 1.000 volt en 20.000 volt. Deze type kabels worden voornamelijk gebruikt op distributienetwerken en industriële omgevingen die hogere vermogens vereisen. De kabels worden ingezet om elektriciteit te transporteren over langere afstanden.

Het leggen van laag- en middenspanningskabels vereist expertise en naleving van strikte normen en voorschriften om de veiligheid en betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen. Van Beek Infra Groep B.V. is gespecialiseerd in het correct en efficiënt aanleggen van deze kabels om te voldoen aan de behoeften van verschillende elektrische installaties. 

Het elektriciteitsnet in Nederland is op vele plekken overbelast. Om de capaciteit van het net in Nederland te vergroten moeten er meer kabels en leidingen gelegd worden. Innoveren heeft ons altijd geprikkeld en daarom zijn wij aan de slag gegaan met deze uitdaging. Van Beek Infra Groep B.V. heeft zich gespecialiseerd in het voorbereidend grondwerk, het leggen van kabels en leidingen en de bestratingswerkzaamheden rondom masten. Hierbij werken wij onder andere in het onderhouden en opnieuw aanbrengen van kruispunten, verkeersregelinstallaties en openbare verlichtingen. Om het elektriciteitssysteem optimaal te laten presteren is het Landelijke Actieprogramma NEtcongestie (LAN) in december 2022 ingevoerd. Van Beek Infra Groep B.V. werkt hieraan mee. 

In opdracht van BAM Nederland hebben wij onlangs een mooi project weten te realiseren aan de Botlek, Rotterdam. Gedurende dit project hebben wij laagspanningskabels getrokken. 

  

Specificaties

 • Opdrachtgever: Diverse
 • Besteknaam: Laag- en middenspanning
 • Uitvoeringsdata: 2022-2023
 • Aboma
 • RvA
 • Vca
 • Brl9334
 • BouwendNederland
 • Milieubarometer
 • SBB
 • LOGOCo2